Město Úterý

Malebné městečko Úterý se nachází v sevřeném údolí Úterského potoka. Město Úterý bylo založeno již na počátku 13.století. Jeho nynější podoba se ustálila po dvou rozsáhlých požárech v letech 1656 a 1694. Tehdy došlo k jeho zásadní přestavbě do barokní podoby, která zůstala víceméně zachována dodnes. Atraktivita Úterý spočívá právě v četné a zachovalé památkové zástavbě a v nádherné, ničím neporušené okolní přírodě. V roce 1992 bylo Úterý vyhlášeno „Městskou památkovou zónou Úterý“. Úterý má čistě rekreační ráz, žádný průmysl, dílny nebo zemědělské družstvo zde nenajdete. Citlivě opravené staré domy, obecní hospoda, radnice i kostel dýchají atmosférou minulých staletí a jsou stále zájmem filmařů.

Pamětihodnosti

Kostel sv. Jana Křtitele
nedávno opravený barokní kostel tvoří významnou dominantu obce.Byl postavený podle plánů Kryštofa Dietzenhofera. Dnes se v kostele, kromě pravidelných nedělních bohoslužeb, konají několikrát do roka koncerty.

Kostel sv. Václava
zádušní barokní kaple,která se nachází nad obcí v areálu městského parku, naproti místnímu hřbitovu.

Úterské náměstí

Radnice
renesanční dispozice, opravená v letech 1992-93, dnes zde sídlí obecní úřad, pošta a konají se zde svatby, výstavy a koncerty

Domy č.2, 69, 90, 91, 92, 123
jedná se o zachovalé barokní domy s různě zachovanými gotickými jádry, dům č.91 je rodištěm Karla Reitenbergra, opata kláštera v Teplé a zakladatele Mariánských Lázní

Naučná stezka

v roce 2005 otevřená naučná stezka, která na 10 zastaveních provede návštěvníky historií Úterý a na okrajových tabulích poskytne zajímavé tipy na výlety do okolí

Design Kateřina Kvasničková, zdrojový kód KAPIC software